Mindfulness


Mindfulness


Mindfulness betyder skærpet opmærksomhed og er primært en hjernetrænings- og opmærksomhedstræningsmetode, der har fundet sin vej til den vestlige verden fra Buddhismen i 1979.


Mindfulness meditation er forskningsmæssigt veldokumenteret og særdeles effektiv i forhold til problematikker, der indeholder øget arousal som stresstilstande og angstproblematikker, smertehåndtering og depressive tilstande. Mindfulness træning går ind og hjælper med at aktivere og regulere vores centralnervesystem, øge opmærksomheden omkring det automatiske tankeflow og genetablere forbindelsen mellem krop og sind.


Mindfulness udbydes på flere plan – alt efter dit behov:.


  • Enkelte Mindfulness-events til dig, der har et ønske om at skabe velvære og egen omsorg her og nu


  • Mini-Mindfulness forløb over fire uger til dig, der gerne vil arbejde lidt dybere med dig selv og ønsker en større indføring i forståelsen af Mindfulness.


  • 8-ugers træningsforløb til dig, der er ramt af stress, har kroniske smerter eller anden lidelse, der kræver, at du har behov for en arbejdsmetode, der kan hjælpe dig til lindring og et bedre liv.


Der vil løbende blive udbudt forskellige hold, som vil blive annonceret. Du er også meget velkommen til at ringe eller mail til mig for yderligere uddybning.

Tel : 20 97 67 14

E-mail: gitte@psykologdalby.dk

CVR-nr.: 36118059

PsykologDalby

Torvet 4, 1. sal

8700 Horsens