Mindfulness


Mindfulness


Mindfulness betyder skærpet opmærksomhed og er primært en hjernetrænings- og opmærksomhedstræningsmetode, der har fundet sin vej til den vestlige verden fra Buddhismen i 1979.


Mindfulness meditation er forskningsmæssigt veldokumenteret og særdeles effektiv i forhold til problematikker, der indeholder øget arousal som stresstilstande og angstproblematikker, smertehåndtering og depressive tilstande. Mindfulness træning går ind og hjælper med at aktivere og regulere vores centralnervesystem, øge opmærksomheden omkring det automatiske tankeflow og genetablere forbindelsen mellem krop og sind.


Mindfulness kan tilbydes på flere plan – alt efter dit behov:.


  • Enkelte Mindfulness-events til dig, der har et ønske om at skabe velvære og egen omsorg her og nu


  • Mini-Mindfulness gruppeforløb over fire uger til dig, der gerne vil arbejde lidt dybere med dig selv og ønsker en større indføring i forståelsen af Mindfulness.


  • 8-ugers træningsforløb i gruppe til dig, der er ramt af stress, har kroniske smerter eller anden lidelse, der kræver, at du har behov for en arbejdsmetode, der kan hjælpe dig til lindring og et bedre liv.
Mindfulness-events oprettes kun, hvis der er nok deltagere til at lave en gruppe. Så er I nogle stykker eller fra en virksomhed, så ring og vi kan drøfte mulighederne og jeres ønsker.

Tel : 20 97 67 14

E-mail: gitte@psykologdalby.dk

CVR-nr.: 36118059

PsykologDalby

Torvet 4, 1. sal

8700 Horsens